RSS Feed

تیر, ۱۳۹۴

 1. می نویسم، از جهل

  تیر ۱۳, ۱۳۹۴ توسط مرتضی م

  بسم الله الرحمن الرحیم

  این اولین باری هست که بطور جدی در این بلاگ یادداشت هایم را منتشر می کنم.

  این رو بارها متوجه شده ام که نمی شود از روی نادانی و نداسته کاری کرد. و نمی شود روی جهل ساختمانی بنا کرد  سابق فکر ساختمان ها و سازه ها و تفکراتی از جنس جهل بوده ام، نظیر اینکه بدون برداشت مفهوم، مهندسی معکوس کنیم. و یا اگر دستگاهی اشکالی دارد، پدیده ناملموسی متوجه می شویم، نباید روی آن پدیده چشم بست، بایستی رفت و آن را حل کرد.  بارها شده پدیده ناملموسی دیده ام و چشم بسته از کنارش گذشتم و با ابزارهای ریاضی آن را در طراحی نشان ندادم  اما بالاخره بعد از مدت ها خودش را ظاهر کرده و ضربه سنگینی خورده ام.

  بهرحال نمی شود روی جهل حساب باز کرد

  شاید این حرف ها برای خواننده کمی نامفهوم باشد، اما برای یک تولید کننده بسیار ملموس است…